card

"RIVER PLAZA"

 

Захиалагч Хувь хүн
Төрөл Орон сууц
Барилгын нэр River Plaza
Гүйцэтгэсэн он

2022

Ажлын талаарх мэдээлэл

 (TRIM ION GRACIA Устөрөгчөөр баялаг шүлтлэг ус гаргагч )

Байршил

ХУД