card

River Garden, River plaza

Захиалагч Хувь хүн
Төрөл Орон сууц
Барилгын нэр

River Garden, River plaza

Гүйцэтгэсэн он

2021

Ажлын талаарх мэдээлэл

Гал тогооны өрөөнд суурилуулалт хийсэн. (TRIM ION NEO Устөрөгчөөр баялаг шүлтлэг ус гаргагч болон CLEANSUI MP02-1 Ус цэвэршүүлэгчийн хамт)

Байршил

Хан-Уул дүүрэг