card
NMRУсны технологийн шийдэлУснышугам хоолойн зэв арилгагч

NMR Pipetector PT-20DS /Усны хоолойн зэв арилгагч төхөөрөмж/

Дэлхийд анх удаа Япон улсад үйлдвэрлэгдсэн цахилгаан долгионы хөдөлгөөнөөр усны зэв арилгах төхөөрөмж.

Үнэ: Хүсэлтээр

  


  • Усны хоолойг барилгын эдэлгээтэй ижил хэмжээнд байлгах гэж шинээр солих шаардлага байхгүй.
  • Төхөөрөмжийг суурилуулах зардал нь шугамыг дахиж шинээр солих зардалтай харьцуулахад усны хангамжийн хойлойн 1/5 бага, агааржуулалтын сувгийн 1/10 бага гэсэн эдийн засгийн хувьд маш их хэмнэлттэй.
  • Суурилуулсаны дараах засвар үйлчилгээ хийх шаардлагагүйгээс гадна ажиллуулах зардал гэж байхгүй.
  • Суурилуулах үед усны шугамыг таслах эсвэл ус зогсоох шаардлагагүй.
  • Энэ төхөөрөмж нь усан дотор холбогдохгүй учир ариун цэврийн тал дээр аюулгүй юм.
  • Элдэв нян бактерийг устгаж, усны бохирдлыг багасгана.