САНАЛ БОЛГООД ФИЛЬТЕРЭЭ АВ

Манай компаниас TRIM ION GRACIA төхөөрөмж худалдан авсан хэрэглэгчдийн дунд урамшуулал зарлаж байна.

Хэрхэн урамшуулал эдлэх вэ?

  • Ойр дотнын хүмүүстээ санал болго: Танд SMS-ээр тусгай код үүсгэн явуулах бөгөөд та тэрхүү кодыг ойр дотнын хүмүүстээ тараана.
  • Худалдан авалт: Таны кодыг ашиглан TRIM ION GRACIA төхөөрөмжийг хөнгөлөлттэй худалдан авах боломжтой
  • Та ч мөн шагналтай: Таны кодоор хийсэн худалдан авалтын тооноос хамаарч та хөнгөлөлт эдлэх боломжтой

Урамшууллууд

  • Таны кодыг ашиглан 1 найз тань худалдан авалт хийсэн тохиолдолд таны Gracia төхөөрөмжид 1 удаагийн үнэгүй филтер солиулах эрх, 2 болон түүнээс дээш хүн худалдан авалт хийсэн тохиолдолд тус бүр 1,000,000₮ дараагийн худалдан авалтаас хөнгөлнө.
  • Таны кодыг ашиглан худалдан авалт хийж буй найз тань Gracia  төхөөрөмж худалдан авах үнийн дүнгээс 1,000,000₮-н хөнгөлөлт эдэлнэ

Нөхцөл

  • Хугацаа: 2024.01-15-2024.4.15
  • Таны кодыг  таны найз нэг л шинэ худалдан авалтдаа ашиглах боломжтой.
  • Таны кодыг ашиглаж худалдан авалт хийсэн тохиолдолд тухайн код хүчингүй болж дахин шинэ код таньд илгээгдэх болно.
  • Таны найз 1 сая төгрөгийн урамшууллаа Gracia төхөөрөмж хаудалдан авалтандаа хэрэглэнэ
  • Урамшуулал нь зөвхөн худалдан авалт хийхэд л үйлчлэх бөгөөд бэлэн мөнгө болгон хувиргах боломжгүй