card

River garden

Захиалагч Хувь хүн
Төрөл Орон сууц
Барилгын нэр

River garden

Гүйцэтгэсэн он

2019

Ажлын талаарх мэдээлэл Гал тогооны өрөөнд суурилуулалт хийсэн. (TRIM ION GRACIA Устөрөгчөөр баялаг шүлтлэг ус гаргагч болон CLEANSUI MP02-1 Ус цэвэршүүлэгчийн хамт)
Байршил Хан-Уул дүүрэг