card

Khan hills

Захиалагч Хувь хүн
Төрөл Орон сууц
Барилгын нэр

Khan hills

Гүйцэтгэсэн он

2019

Ажлын талаарх мэдээлэл

Гал тогооны өрөөнд суурилуулалт хийсэн. (TRIM ION GRACIA Устөрөгчөөр баялаг шүлтлэг ус гаргагч болон CLEANSUI MP02-1 Ус цэвэршүүлэгчийн хамт)

Байршил

Хан-Уул дүүрэг