card

Голден Вилл хотхон

/Дотор заслын ажил/
Захиалагч

Хувь хүн

Төрөл

Орон сууц

Барилгын нэр Голден Вилл
Гүйцэтгэсэн он

2020

Ажлын талаарх мэдээлэл

Дотор заслын ажил гүйцэтгэсэн

Байршил

Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо