card

Компанийн тухай

Төв компанийн мэдээлэл

Компанийн нэр Мацүзакаяа Кэнзай ХХК
Байгуулагдсан огноо 1946 оны 6 сар
Төв байр 165, Hirose Kumagaya, Saitama, 360-0833. Japan
Ажилтнуудын тоо Нийт: 96 (2020 оны 7 сарын байдлаар)

Төв компанийн албан ёсны вебсайт

Компанийн философи

 • Бид, Хэрэглэгчээ нэн тэргүүнд тавьж, тэдний хэрэгцээ шаардлагад нийцүүлэн, сэтгэл ханамжтай байлгах бараа материал, технологи, үйлчилгээг хүргэн үйлчилнэ.
 • Бид, Компанийн хөгжил дэвшил болон ажилчид, тэдний гэр бүлийн аз жаргалтай амьдралын төлөө ажиллана.
 • Бид, Аливаад талархах сэтгэлээ чухалчилж, нийгэм болоод бүс нутагтаа хувь нэмрээ оруулахыг зорино.
 • Бид, Орчны өөрчлөлтөд уян хатан байна.

Компанийн үйл ажиллагаа

 • Хог шатаах зуух, чулуун материал боловсруулах, бусад барилгын материалын үйлдвэрлэл
 • Барилгын туслан гүйцэтгэл болон барилгын тоног төхөөрөмжийн ажлын туслан гүйцэтгэл
 • Гар аргаар хийсэн бараа болон барилгын материалын борлуулалт худалдаа
 • Барилгын материалын экспорт импорт болон худалдаа
 • Гоо сайхны бараа, хувцас, гоо сайхны төхөөрөмж, эрүүл мэндийн хэрэгсэл, өдөр тутмын барааны экспорт импорт
 • Үл хөдлөх хөрөнгийн худалдаа болон зуучлал
 • Ослын даатгалын төлөөлөн гүйцэтгэл болон автомашины ослын нөхөн төлбөрийн тухай хуулийн дагуу даатгалын төлөөлөгчийн газрын үйл ажиллагаа
 • Үнэт цаасны худалдаа болон хөрөнгө оруулалт
 • Бордоо болон хөрс сайжруулагч бодисны борлуулалт
 • Дээрх тоот заалтуудтай холбоотой бүх ажил үйлчилгээ

Компанийн түүх